Rijbewijskeuring psychiater AD(H)D, ASS, PDD-NOS,

Rijbewijskeuring psychiater AD(H)D, ASS, PDD-NOS
Afspraak maken kan UITSLUITEND telefonisch: 085 - 48 90 586 (landelijk afspraken bureau).

Mensen die gaan afrijden voor het rijbewijs, moeten een 'Gezondheidsverklaring' met medische vragen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) invullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij het stadskantoor en via de website mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
Heeft iemand AD(H)D, dan moet hij/zij dat aangeven op het formulier. Dat geldt ook als er medicatie wordt gebruikt voor AD(H)D.

Als een of meer vragen op de Gezondheidsverklaring met 'ja' zijn beantwoord, dan is onderzoek door een arts nodig. Deze arts moet dan een aantekening op de Gezondheidsverklaring zetten, waaruit de aard en de ernst van de aandoening blijkt. Bij bepaalde medische aandoeningen of medicatie, kan het CBR naast de aantekening van een arts ook vragen om een onderzoek door een medisch specialist. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gebruik van psychostimulantia, zoals Ritalin en Concerta.

Heeft u vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoord in verband met AD(H)D, ADD of autismespectrumstoornis en heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kunt u - alléén bij praktijkexamen auto of motor - direct een afspraak voor een rijbewijskeuring maken met een van de onafhankelijke specialisten op de kaart van het CBR: vind een specialist bij u in de buurt.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de Gezondheidsverklaring? De toelichting staat vermeld op de site van het CBR: Gezondheidsverklaring en keuring.

Overige informatie m.b.t. medicijngebruik in het verkeer treft u aan op de website van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik: Rij veilig met medicijngebruik.

De keuring
De keuring wordt uitgevoerd door een BIG geregistreerde psychiater (erkend door het CBR), conform de Regeling eisen geschiktheid versie 2000 van het CBR en de wijzigingen hierop. die bekijkt of de medicatie van invloed is op de rijvaardigheid.

Bent u in het verleden ontevreden geweest over de psychiater die het CBR u destijds aangewezen heeft en wordt u wederom naar deze psyschiater verwezen, dan vraagt u het CBR een afspraak te mogen maken bij een andere psychiater. De kosten van de psychiater moeten door uzelf betaald worden.

Psychiatrische rijbewijskeuring alcohol en drugs:
Afspraak maken kan UITSLUITEND telefonisch: 085-4890586 (landelijk afspraken bureau).

Er bestaan twee soorten psychiatrische rijbewijskeuringen: een verplichte keuring wegens aanhouding op verdenking van alcohol- of drugsgebruik in het verkeer (‘het vorderingsonderzoek’) en een vrijwillige keuring om bijvoorbeeld het rijbewijs na een rijverbod weer terug te krijgen (middels de 'Gezondheidsverklaring’).

Als u bent aangehouden vanwege het rijden met een te hoog alcoholgehalte of onder invloed van drugs, ontstaat er het vermoeden dat er bij u sprake kan zijn van een verslaving of probleemgebruik.

De keuring
Het onderzoek alcohol / drugs is nodig om dat vermoeden te bevestigen of te ontkrachten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een BIG geregistreerde psychiater (erkend door het CBR) en is niet bedoeld als behandeling, maar als een taxatie van de medische of psychische situatie.

Bent u in het verleden ontevreden geweest over de psychiater die het CBR u destijds aangewezen heeft en wordt u wederom naar deze psyschiater verwezen, dan vraagt u het CBR een afspraak te mogen maken bij een andere psychiater.
Let wel: dit is niet mogelijk bij de 1e keuring na een vorderingsprocedure.


De kosten van de psychiater en labtesten moeten door uzelf betaald worden.


Psychiatrische (spoed)keuring afspraak maken

Afspraak maken voor een PSYCHIATRISCHE SPOEDKEURING in Amsterdam, Breda, Rotterdam en Zwijndrecht kan uitsluitend via Disimo Advies & Planning (afsprakenbureau van de psychiaters): 085 - 48 90 586.